Anders Ersson Lingvall


Snickare. Bosatt i Bjurvalla, Horsskog och Ginka, Östervåla.
Flyttade till Hedesunda 1909-05-19 och sedan till Valbo.