Karl Johan Ersson


Måg, arbetare i Ettinga nr:1 1/3 mtl. Östervåla.
Kom från Hedesunda 1902-04-02.
Arbetare i Bälgsnäs Hedesunda 1904-11-29.
Hemmansägare i Ettinga nr:1 1/3 mtl. 1:6 Östervåla 1909-04-12.