Erik Gunnar Kling


Från Häggenås, Jämtland till Gräsbo, Östervåla 1932-06-27.
Skollärare i Gräsbo skola 1:10, Östervåla till 1941.
Skollärare i Kanikebo skola (Tobbo 1:8), Östervåla från 1941.