Hulda Kristina Persson f. Ljung


Avled i en ålder om 22 år. 11 mån och 25 dagar.