Stina Larsson f. Andersdotter


Piga i Lågbo,Hedesunda.
Piga i Östa Nora hos Flottningschefen Hans Jörgen Johansson Holst (* 1847-02-10) och hans hustru Anna Helena Hanssen (* 1852-09-07) och 6 barn.
Kom från Hedesunda med sonen Arvid Emanuel 1895-12-15.
Flyttar till Enåker med sonen 1896-12-07.