Otto Gustaf Sigfrid Hedblom


Skogsarbetare, Ås Nr:s3, Hedesunda.