Lena Lindqvist


Avled i hjärnfeber vid en ålder av 4 år 28 dagar.