Carl Ersson Lindqvist


Dräng i Viken Nr:1, Hedesunda 1863.
Gräng i Källbäcken Nr:1, Hedesunda 1864.
Dräng i Åsbo, Valbo kom från Hedesunda 1865-10-25.
Dräng i Kjessmansbo, Valbo 1869.
Kallar sig Lindqvist där.
Arbetskarl, i Bälgsnäs, Hedesunda kom från Valbo 1870-10-25.
Familjen flyttar till Söderfors 1877-10-25.
Statardräng i Untra, Söderfors.
Arbetare, Jordbruks o Skogsarbetare i Bälgsnäs Nr:2, Hedesunda.
Familjen kom från Söderfors 1882-10-26.