Karin Andreasson f. Gabrielsdotter


Flyttade som Piga från Haget, Hedesunda till Dalen, Valbo 1871-11-11.
Flyttade som nygift från Dalen, Valbo till Gävle 1874-12-18.