Catharina Gabrielsdotter


Avled i en ålder om 14 år, 4 mån och 3 dagar.