Karin Oldotter


Flyttar till Hedesunda 1840-11-15 från Staffansbo ägor Östervåla.
Piga i Jugansbo nr:2 Hedesunda.
Piga i Sevallbo Hedesunda 1844.