Carl Hadin Eklöv


Skogshuggare, Kolartorp Hade, Hedesunda 1922.
Skogsarbetare Baggbo 1:2 Nora.
Ägare Korsnäs Sågverks AB.
Familjen kom från Hedesunda 1943-02-05.