Erik Herbert Lindström


Avled i en ålder om 4 år, 11 mån och 16 dagar.