Lars Johansson Tillman


Soldatson från Hedesunda.
Sockenlappsmåg i Vi Torsåker kom från Hedesunda 1852.
Flyttar till Bollnäs 1858-11-04.
Lappman, Heden, Bollnäs.
Omgift 1856 efter Anna Sigrids död.