Elsa Blomberg f. Holmstedt


Piga i Buckarby Nr:3, Nora.
Kom från Hedesunda 1916-11-26.