Johanna Margreta Skoglund


Avled i en ålder om 13 dagar.