Lars Erik Lindberg


Dräng i Gåvastbo, Östervåla 1926.
Arrendator i Tängesbo nr:1 Östervåla vid vigseln.