Axel Julius Frost


Dräng i Åby Nr:1, Östervåla vid giftemålet.
Kom från Hedesunda 1926-11-26.
Ladugårdskarl i Hässelby, Harbo 1927-12-27.
Familjen flyttar till Österfärnebo 1929-10-31.
Ladugårdskarl i Hässelby, Harbo 1930-05-28.
Ladugårdskarl i Norr Hårsbäck 1:6, Västerlövsta 1931-11-18.
Familjen flyttar till Kumla 1932-11-03.
Ladugårdskarl i Ullfors, Tierp 1936.