Olof Artur Olsson


Snickare i Bjurvalla. Tillverkade stora klockbyggnationer.