Erik Sigfrid Larsson


Avled i en ålder om 2 år, 3 mån och 26 dagar.