Anders Fredrik Nord


Vid giftermålet Jordbruksarbetare i Gaddbo, By Socken, Dalarna.
Enl. Sv. Befolkning 1950 och 1960 Bryggare i Valbo.