Erik Larsson


Avled i en ålder om 7 mån och 16 dagar.