Erik Theodard Larsson


Flyttade med familj från Ålbo, Hedesunda som Skogsarbetare till Tyttbo, By Socken, Dalarna 1916-11-11.
Familjen återvände till Ålbo, Hedesunda 1939-08-25.
Skogsarbetare i Ålbo, Hedesunda.
Enl. Sv. Befolkning 1950, boende i Ålbo 8:14, Hedesunda.