Karl Algot Karlsson


Son, Grovarbetare, Bjökenäs Åkerby, Östervåla vid vigseln.
(Hovberga utjord i Åkerby).
Grovarbetare, Töbro Nr:1 Västersälja, Östervåla 1926.
Måg, hemmansägare i Gäddviken 88/1000 mtl. Östervåla 1927.