Erik Adolf Hellman


Vid giftemålet Slakteriarbetare från Valbo.