Jan Petter Carlsson Uggla


Sockensmed i Ullanda, Hedesunda.
Smed på Ön, Hedesunda.