Gustaf Ernst Ersson


Arrendator i Norrbo Nr:1 1/8 mtl. Nora.
Ägare Korsnäs AB.
Kom från Hedesunda 1919-06-28.
Död på Gävle lasarett.