Lars Henning Berg


Kom från Hedesunda 1925-12-01. Grovarbetare i Horrskog Nr:1, Östervåla.
Jordbruksarbetare i Bjurvalla Nr:3 från 1926.
Hemmansägare i Bjurvalla Nr:2. 1/12 mtl. 2:4, Östervåla från 1936.
Flyttade till Enåker 1954-04-05.