Viktor Emanuel Lindberg


Grovarbetare Hagalund Lindsbro, Östervåla, familjen kom från Harbo 1919-11-21.
Bosatta i Bogärde 1:2 Lundbo, Harbo.