Klara Kristina Lindblom


Avled i en ålder om 18 år och 11 dagar.