Olof Ersson Fröjd Lindblom


Heter Ersson Fröjd vid vigseln, kallar sig Lindblom 1891.
Arbetare, Ön Hedesunda.
Statardräng, Skogsarbetare i Idaholm, Östervåla.
Familjen kom från Hedesunda 1891-11-07.
Flyttade till Tierp 1892-10-25.
Statardräng i Mittskog (under Gysinge), Tierp (Al:21 c 848.)
Statardräng i Annedal, Tierp 1893.
Familjen kom från Tierp 1896-03-28 till Åkerby, Hagsmoren Nr:3 Östervåla ( på P.O.Janssons ägor). Jordbruksarbetare.
Flyttade till Åkerby Nr:2 Hagsmoren Nr:5, Östervåla 1905-11-01.
Skogsarbetare i Åby Nr:9 Korbovallen, Östervåla 1906-11-02.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-01-04 13:24:58) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2013-12-29 16:37:11) Kontakta föreningen