Olof Olsson


Bondson i Harmyra Nr:1, Hedesunda.
Landbonde i Sälja 1/2 mtl., Nora, ägare Söderfors Bruk AB.
Familjen kom från Hedesunda 1863.