Arvid Emanuel Andersson


Anders Emanuel född 1891 09-01 i Lågbo, Hedesunda där modern var piga.
Till Kågbo, Hedesunda 1894-10-19
Till Östa, Nora 1895-12-07, modern piga hos Flottningschefen Hans Jörgen Johansson Holst
(*1847-02-10) och hans hustru Anna Helena Hanssen (*1852-09-07) och deras 6 barn.
Till Kroksbo, Enåker 1896-12-05 till Hedesunda 1897-10-20 då modern flyttar till Landberga, Enåker.
Kom från Hedesunda till Långsveden, Enåker 1903-12-21 till Rödmossa 1906 till Långsveden 1910-10-24.
Tillsammans med modern och den övriga familjen till Huddungeby, Huddunge 1915-06-18.
1920-03-20 familjen till Högsbo Nora.
1924-11-18 finns Arvid Emanuel i utflyttning med hänvisning till bok för obefintliga sid.23
Död i Bjärme 2:3, Näs, Hackås Kommun Jämtlands län
Ogift.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-01-25 18:51:15) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-01-22 23:21:52) Kontakta föreningen