Johan Georg Friberg


Kioskägare. Första kiosken fanns på vägen upp till gamla Folkets Hus, gamla genomfartsvägen genom Östervåla mot Bjurvalla. Nya kiosken (Fribbans) blev efter nya vägen förbi skolan.