Helena Gustafva Söderlund


Avled i en ålder om 16 år, 7 mån och 29 dagar.