Knut Salomon Österlund


Klensmed Gysinge Bruk, Österfärnebo, flyttar till Sala 1909-02-11.
Förman i Grytnäs vid vigseln.