Lars Jonsson


Torpare i Hedkarlsbo, Nora.
Brukare i Ljusbäck 1/2 mtl rusthåll, Nora 1865.
Statardräng Hallsjö ägor Huddunge, kom från Nora 1874-11-29.
Torpare i Norrhagen (Grindkärret?), Hallsjö egor, Huddunge.
(Grindkärret, Hallsjö i dödboken)