Per Jönsson Blomqvist


Dräng i Offerbo Nr:2 Östervåla 1844.
Flyttar hem till Tängesbo, Östervåla 1845.
Flyttar till Österfärnebo 1846-05-30.
Soldat nr:148 Ön, Österfärnebo
Korpral.