Olof Andersson


Bonde i Nässja, Österfärnebo.
Bonde i Gåvastbo nr:1 1/4 mtl. Östervåla.
Familjen kom från Österfärnebo 1874-11-07.
Omgift, flyttar till Berget Köping Stad 1901-10-14.
f.Bonden, Gårdsägare Nässja Österfärnebo, kom från Köping Stad 1904-11-26.