Anders Olsson


Måg och bonde i Bjurvalla Nr 2 1/2 mtl, Östervåla.
Hemmansägare i Gräsbo Nr 4 1/2 mtl, (4:1) Östervåla från 1908-03-18, tidigare ägare Per Erik Gräs *1874-02-23.
Till Kila, Västmanland 1943-02-24 åter 1944-08-09.