Kerstin Blomqvist f. Ersdotter


Änka, flyttar 1912-11-19 till Leknäs, By s:n Dalarna från Koversta, Österfärnebo.
Bor hos sin son Per Erik Blomqvist.