Erik Pettersson


Bonde i Bjurvalla, Östervåla. Hade en dräng Evert Fritiof Eklund.
1902 lämnade Erik Pettersson med familj Årsunda och flyttade till gården Grattbacken i Bjurvalla, Östervåla. Namnet Grattbacken härstammar från tidigare ägare. Gratt-Stina och Gratt-Olle är namn som nämns i husförhörsprotokollen från första hälften av 1800-talet. Bjurvalla är en gammal jordbruksbygd. I början av 1800-talet var gårdarna belägna runt en bygata. 1823 brann större delen av byn och enligt 1827 års stadga om laga skifte fick gårdarna sin nuvarande placering. Grattbackens nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1890. Dessutom finns en mindre stuga med ortlider. Denna stuga revs av Erik Pettersson och istället uppfördes den nuvarande "lillstugan" huvudsakligen av de gamla handyxade plankorna. Under åren 1904-1916 restaurerades mangårdsbyggnaden och lider och lada uppfördes. Gården övergick i äldste sonen Johans ägo. Enligt boken Gods och gårdar i Västmanlands län (1938) omfattade Grattbacken ca 25 hs åker och 33 ha skog. Där fanns då 3 hästar, 10 kor, 4 ungdjur, 4 svin, får och 10-talet höns. Taxeringsvärdet var 1938 21.800:-. Efter Johan Petterssons död övertogs gården av dottern Aina och mågen Erik Karlsson. Nu genomgick gården en omfattande renovering och modernisering. Den nya mekaniserade tiden krävde plats för allehanda jordbruksmaskiner. Garage och vagnhall uppfördes och ytterligare jord införlivades med gården. Efter Ainas bortgång 1961 såldes djuren och gården drevs kreaturslöst med undantag för en period med svinuppfödning.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2016-02-18 23:29:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2016-02-18 18:49:54) Kontakta föreningen