Per Johan Pettersson


Bonde i Bjurvalla, Östervåla.  Hade en dräng Evert Fritiof Eklund, följde med från fader Erik.