Gull Susanna Berit Larsson f. Persson Jansson


Enl. Sv. Befolkning 1950 Väverska, Strömsbro, Gävle.