Karl Gustaf Ölund


Död i Graninge.
Död i Tandfeber, vid en ålder av 7 mån 13 dag.