Erik August Melin


Sågverksarbetare i Rossö Såg, Nordanåker, Ytterlännäs.
Flyttade från Rossö Nordanåker, Ytterlännäs till Södra Sjukarby, Tolfta 1925-10-16.
Lägenhetsägare, Sågare, Södra Sjukarby, Tolfta.
Sågare, Vallskoga, Tolfta 1937.
Flyttade han och frun 1938-04-02 till Tierps Köping.
Gårdsägare, Oxen 2, Tierps Köping.