Anna Kristina Pettersson f. Edholm


Född i Almsjö, Ullånger.
Dotter i Utvik Nr:1, Ullånger.
Piga i Bölen Nr:1, Ullånger 1920-11-10.
Piga i Kålsta Nr:2, Ullånger 1928-12-03.
Piga i Äskja Nr:2, Ullånger 1929-11-15.
Flyttar till Nordingrå 1930-08-05.