Anna Katarina Ölund f. Ledin


Nedkomst Frösö församling Jämtland.
Modern skriven i Norr Ledinge, Graninge.
Kom från Graninge 1904-06-18 till Utansjö, Högsjö.