Catrina Fredrika Pettersson f. Andersdotter


Piga i Tobbo Östervåla 1889-11-16, kom från hemmet i Buckarby nr:1 Östervåla.
Hos bonden Per Larsson och hustrun Catharina Larsson f. Olsdotter .
Antagen som fosterdotter från 1891 hos dem. (Catharina var hennes faster).