Bengt Olof Sandström


Ägaren av Aspnäs säteri, Östervåla, från 1942 och fram till 1964. Det såldes strax därefter till Stig Elgestad. Aspnäs säteri såldes 1970 till Västmanlands Läns Landsting. Därimellan ett par andra ägare.